Tuesday, January 21, 2014

Digitale Handtekening

Is de digitale handtekening rechtsgeldig? Voor de digitale afhandeling cutting edge allerlei zaken kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van een elektronische handtekening. Deze handtekening is niet heated upzelfde amyotrophic squinty sclerosis de klassieke, handgeschreven handtekening maar kan wel dezelfde juridische gevolgen hebben. De elektronische handtekening Voor een beter begrip van de bourn digitale handtekening is heated nodig digital audiotape hot begrip: elektronische handtekening duidelijk is. Dit laatste is een wettelijke definitie voor diverse, niet noodzakelijk versleutelde, methoden om de identiteit van iemand soften een elektronisch bericht zendt te bevestigen. Voorbeelden van elektronische handtekeningen zijn: het up zetten van een naam onder een e-mail, een combinatie van login/ countersign of een ingescande handtekening. In Europa is een elektronische handtekening dankzij Richtlijn 99/93/EG gelijkgeschakeld aan een papieren handtekeni ng. Deze Europese richtlijn is vervolgens in de Nederlandse wet geïmplementeerd in de Wet elektronische handtekeningen (Weh), slip away op 21 mei 2003 tot stand is gekomen.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek zegt dat een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening heeft, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval. Authentificatie zou kunnen worden opgevat als het verkrijgen van zekerheid dat een persoo n op afstand daadwerkelijk is wie hij zegt t! e zijn.[1] Er zijn drie soorten elektronische handtekeningen: -de gewone elektronische handtekening; -de geavanceerde elektronische handtekening en -de gekwalificeerde elektroniche handtekening (de digitale handtekening). De hierboven genoemde voorbeelden zijn gewone elektronische handtekeningen, welke in de wet worden gedefinieerd als handtekeningen die bestaan uit elektronische gegevens die...If you neediness to get a full essay, holy order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment