Friday, November 30, 2012

Politik Dan Kerajaan

Pendahuluan Politik adalah satu perkataan yang berasal daripada perkataan Greek iaitu polis yang bermaksud negara-bandar (city-state). Politik wujud sebelum wujudnya ketamadunan manusia iaitu kira-kira 3500 tahun dahulu apabila mereka mula menetap di tebing-tebing sungai Euphrates dan Tigris. Politik merupakan satu cara untuk manusia mengkordinasi tindakan seseorang untuk kebaikan bersama atau kebaikan individu. Apa yang membezakan politik dengan etika dan sosial ialah didalam politik terdapat banyak persoalan berdebat . Kebanyakan ahli teori berpendapat untuk menjadi politik, sesuatu proses itu perlu menggunakan sedikit kekerasan kerana politik mempunyai hubungan rapat dengan konflik. Memenangi suatu konflik politik bermaksud merampas kuasa dari satu kumpulan atau entiti dan memberikannya kepada kumpulan lain. Ramai akan bersetuju konflik politik boleh dengan mudahnya tumbang menjadi zero-sum game, dimana tiada yang dipelajari atau diselesaikan, melain menentukan siapa menang, siapa tewas: Ia juga mengenai bagaimana kita menyelesaikan pertikaian moral yang cukup serius sehinggakan ia membentuk ancaman gangguan masyarakat - dalam mana usaha sepenuh hati kepada proses perundingan atau diplomasi biasa cenderung mengurangkan keganasan - biasanya dilihat sebagai matlamat utama peradapan.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Bernard Crick merupakan ahli teori utama pada pandangan ini dan memberi idea bahawa politik itu sendiri hanyalah ethik dilakukan dihadapan umum, di mana institusi awam boleh bersetuju, tidak bersetuju, atau campur tangan bagi mencapai hasil akhir yang diingini atau proses menyeluruh yang lengkap. Perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam kehidupan manusia turut mempengaruhi perkembangan ilmu politik yang merangkumi ruang lingkup yang amat luas. Ini telah mendorong conservation of parity sarjana ilmu politik untuk membataskan lingkupnya kepada beberapa cabang ilmu yang lebih khusus. Sejarah Sains Politik Politik adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun... If you want to get a full essay, order it on our website: Ordercustompaper.com

Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!

No comments:

Post a Comment